Meny

Stäng
  • omoss1
  • omoss3
  • omoss2

Om ossBAKGRUND
Svetsman AB bildades 1947 av två kompanjoner. Fokus lades då på tillverkning av oljecisterner och villapannor.

Bolaget delades upp i början av 1960-talet och Lars Gustavsson fortsatte som ensam ägare till Svetsman i hyrda lokaler.

År 1976 köpte Svetsman fastigheten Vimmerby Flundran 11. Under 1980-talet blev bolaget familjeägt då sonen Torbjörn Gustavsson trädde in som delägare. År 1994 tog denne över ansvaret som ensam ägare.

Bolaget förvärvades 2011 av AMLO GROUP AB.

VISION
Ett företag som är genomsyrad av tillväxtvilja och utvecklingsmöjligheter. Svetsman ska vara det självklara valet när etablerade företag söker sig en affärspartner för långsiktiga affärsrelationer inom plåtbearbetning och svetsning. Vidare ska företaget vara i framkant av teknologisk utveckling inom industriell produktion.

AFFÄRSIDÉ
Svetsman ska genom stark kompetens, hög kvalitet och korta leveranstider erbjuda helhetslösningar inom svets- och plåtbearbetning till lägsta möjliga totalkostnad för kunden.

Affärsidén innebär:

  • Förmedla unik kompetens inom bland annat process- och materialkunnande baserat på mer än 60 års erfarenhet.
  • Ökat kundvärde efter kundens önskemål/behov, t.ex. kvalificerad rådgivning, inköp av material, efterarbete, montering, provning, paketering, lagerhållning och leverans av färdiga produkter med högt förädlingsvärde.
  • Våra kunder har höga krav på kvalitet, funktion, leveranssäkerhet, servicekrav och flexibilitet.
  • Ett utvecklat samarbete med andra duktiga tillverkare och framgångsrika leverantörer.
  • Lägsta möjliga totalkostnad för kunden ska uppnås bland annat genom hög kompetens, rationell produktion, kvalitetsmedvetande samt kundfokuserad och engagerad personal.